0toz główm celem ilumiatów jest new word order pod-  władzą szatana antychrysta jest przyjęcie znaku 666.