Eschatologia to nauka rzeczy ostatecznych.

Zajmuje się proroctwami dotyczących przyszłości,
ludzi i świata, jak również ich wypełnianiem się.
Jeśli chodzi o chrześcijan, to Biblia przedstawia im jasną
i szczegółową wizję przyszłości, aby mogli być świadomi
i pewni wydarzeń i faktów, przed którymi stoi świat.

Zakres eschatologii

- stan przejściowy między śmiercią a zmartwychwstaniem,
- wielki ucisk,
- powtórne przyjścia Chrystusa,
- pochwycenie Kościoła,
- okres tysiąclecia, czyli milenium,
- wieczność.