0tóż główm celem ilumiatów jest new word order pod -  władzą szatana antychrysta jest przyjęcie znaku 666.