Eschatologia

Eschatologia zajmuje się proroctwami dotyczących przyszłości,
ludzi i świata, jak również ich wypełnianiem się.

„Zaiste, nie czyni Wszechmocny Pan nic, jeżeli nie objawi swojego
planu swoim sługom i prorokom”.
Amosa 3:7

 

Pobierz PDF :