otóż żadna! jest tylko jedna prawda !!! spisana w biblii dlatego ja nie jestem człowiekiem religijnym ale jestem człowiekiem pobożnym.werset Mat.10:26,27 spełnia się na naszych oczach. poznacie Prawdę a Prawda was wyzwoli.staniecie się ludżmi wolnymi.Będziecie oddawać cześć Bogu w duchu i w prawdzie. . Jeśli nie znasz Prawdy to pukajcie a wam otworzą to szukajcie a znajdziecie,a przede wszystkim czuwajcie. po ich uczynkach ich poznacie.Ksiądz ,pastor.dobre drzewo wydaje dobry owoc a złe drzewo zły owoc.