Czy Izraelitów obowiązuje zakon ? TAK  Mat 5;17-19 a chrześcian z pogan NIE Dzieje apost 15;28-29 antychryst będze znał doskonale Biblie 66 ksiąg zasiądzie nawet w siwątyni w    Jrozolimie i nakaże świecić zamiast szabatu szósty dzień tj piątek Daniela 7;25 stąd 666                                  

nadzieja ziemska to milenium Obj. 14; 1-5  Mat7-12   Mat 25;31-46   Iz 5; 5-10  oraz 2 zmartw Obj; 11-15 oprocz tych ktorych duchy sie nie zmienią Obj.20-8

nadzieja niebianska to porwanie 1Tes ;15-18 a pozniej przemieninie oraz 1 zmartw, 1kor 50 -57 Obj. 20 4-5

 

144 000 ze wszystkich plemion izraelskich oprócz Dana , które zastąpił syn Józefa Manasses, Obj. 7;4-8 zostaja opieczętowani by przyprowadzić reszte Izraela /nie mylić z chazarami/ Iz 66;19-24. Są to pierwociny/ mają nazieje życia wiecznego na ziemi. Różnica między tymi z Obj. 7;9-17 że tamci mają nazieje niebiańską.

Kim są Nikolaici

 

W 2 rozdziale Księgi Objawienia Mesjasz Jaszua dwa razy, dość wyraźnie zaznacza, że nienawidzi czynów i doktryn Nikolaitów. Ale co takiego mogli zrobić ci Nikolaici, że spadły na nich takie ostre słowa?

Przedstawię tu, że to określenie ’Nikolaici’ – wraz z ich uczynkami i doktrynami – odnosi się bezpośrednio do każdego ciemiężnego, chcącego kontrolować, ludzkiego systemu religijnego na tej planecie.

Wpierw jednak przypatrzmy się określeniu, jakim jest ’kościół’. Czy wiedziałeś, że słowo ’kościół’ w ogóle nie występuje w Biblii? Tu w tym momencie nominalny chrześcijanin zacznie wołać: „tak, występuje… w natchnionej KJV – King James Version aż 80 razy. Polskie tłumaczenia Biblii też używają tego wyrazu.”

Tak na marginesie, nie ma nic ’natchnionego’ w KJV, ani w żadnym innym tłumaczeniu, czy to angielskim, niemieckim, łacińskim, polskim, a nawet greckim!

Pismo nie zostało oryginalnie spisane w języku greckim, lecz w językach hebrajskim i aramejskim. Zostało przetłumaczone na grecki ponad 100 lat później, niż oryginał. Można to łatwo dowieść. Więcej na ten temat – patrz link „Hebrew or Greek”?

Dla dobra rozważań przyjmijmy jednak, że grecki tekst jest starszy i dokładniejszy, niż angielski czy polski. Innymi słowy, ten problem ’kościoła’ możemy rozwiązać bez wychodzenia poza greckie tłumaczenia.

Tak naprawdę greckie słowo Ekklesia (gr. Εκκλησία) pojawia się 115 razy w Nowym Testamencie – ale nie wszędzie tłumaczone jest jako ’kościół’. Lecz zanim zajmiemy się greckim słowem, chciałbym na chwilę zagłębić się w pochodzenie tego słowa w języku angielskim.

Pierwszą całą angielską Biblią była Tyndale Bible z 1524 roku i ta Biblia nie użyła słowa ’kościół’ na ani jednej ze swoich stron, miała tam słowo ’congragation’ – społeczność, zgromadzenie. Nieco później po tej Biblii zaczęto podmieniać słowo ’społeczność’ na słowo ’kościół’.

Jaka jest etymologia słowa ’kościół’? Angielskie słowo kościół (ang. church) wywodzi się z języków teutonicznych (germańskich), od słowa Kirke. Dziś znajdujemy to słowo Kirke do określenia ’kościoła’ w języku duńskim, norweskim, holenderskim, fińskim i innych. Ale słowo to jest o wiele starsze… takie, które miało swój początek w Grecji i które zostało później zaadoptowane przez Teutonów i Słowian. Dziś nazwalibyśmy ich mianem Germanowie i Anglowie.

Musimy się zatem cofnąć do starożytnej Grecji, po to, by odnaleźć prawdziwe znaczenie tego słowa ’kirke’.

Oto dwa linki na ten temat:

http://www.mythagora.com/bios/kirke.html

http://www.theoi.com/Titan/Kirke.html

Kirke (Circe) ’bogini strachu’ była czarodziejką, grecką boginią, która potrafiła zamieniać ludzi w dzikie świnie. Kirke była córką Heliosa – boga Słońca. To dlatego tak wiele grecko-rzymskich bóstw jest widzianych z widocznym halo wokół ich głów. Halo to pierścień słoneczny – stąd stają się oni święci (w języku angielskim gra słów: halo – halo’ed – hallowed) dla pogan czczących słońce. To dlatego czciciele Kirke tworzyli okrąg podczas rytuałów. I to stąd też mamy takie słowa jak okrąg (ang. circle) i cyrk (and. circus). Przypomnij sobie słowo cyrk, gdy następnym razem będziesz oglądał jakąś chrześcijańską telewizję… wszystko zaczyna mieć sens, no nie? ?

Zatem widzimy, że słowo Kirke/Kościół jest pogańskim słowem. Przyrzekam wam, że Jaszua nie miał wokół swojej głowy żadnego ’halo’. On nie był ’uświęcony’ w taki sposób… On był Kadosz! I obiecuję wam, że On nigdy nie zaczął żadnego ’kościoła’.

Wróćmy teraz go greckiego określenia Ekklesia. Jak już wcześniej wspominałem, w NT znajdujemy to słowo pojawiające się 115 razy. Spójrzmy na kilka przykładów jego zastosowania przez naszego drogiego brata Pawła.

Dz. Ap. 7:38
On jest tym, który był w kościele (ekklesia) na pustyni z aniołem, który mówił do niego na górze Synaj, i z naszymi ojcami, tym, który otrzymał słowa żywe, aby nam je dać.
(Przekład Dosłowny)

Ale, chwila… myślałem, że kościół zaczął się w Pięćdziesiątnicę??

Spójrzmy na grecką interlinię:
http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/5/chapter/7/verse/38

Interesujące jest, że żadne inne polskie tłumaczenie Biblii nie podaje w tym miejscu słowa kościół na znaczenie słowa ekklesia.

Cofnijcie się do początku rozdziału, przeczytajcie go a zobaczycie, że ekklesia o jakiej mówi tu Paweł, to nie ’kościół pogan’, lecz Izrael!

Jeśli zatem ekklesia oznacza zgromadzenie, to dlaczego w innych miejscach mielibyśmy tłumaczyć go jako kościół? Istnieje przyczyna, dla której zrobili to angielscy tłumacze… ale o tym później.

A co z kolejnym wersetem?

Heb 2:12
Mówiąc: Opowiem imię twoje braciej mojej, w pośrzodku kościoła (ekklesia) pieśni tobie zaśpiewam.
(Biblia Brzeska 1563)

Chwila… przecież Paweł cytuje Psalm 22:23

Będę opowiadał imię twoje braciom moim, będę cię chwalił pośród zgromadzenia.
(Biblia Warszawska)

Oczywistym jest, że Dawid także mówi o Izraelu – a Paweł go cytuje.

Hebrajskie słowo, jakie jest użyte w Psalmie 22:23 to Kahal (heb. Kaf-Hey-Lamed). Za chwilę do niego przejdziemy, lecz na razie musimy zrozumieć dlaczego zostało tu i wielu innych miejscach użyte słowo ’kościół’.

W 325 roku n.e. został utworzony „Kościół” i został umieszczony pod kontrolę państwa przez Konstantyna – poganina czczącego słońce po ostatni dzień swego życia. Taki Kościół się kręcił aż do Reformacji. Reformatorzy także byli zaangażowani w świeckich rządach, jak na przykład Jan Kalwin, który ustanowił świecki rząd w Genewie. Papież był głową Kościoła Katolickiego, ale został wyrzucony z Anglii, więc król Henryk VIII przejął jurysdykcję nad Kościołem.

Kiedy dokonywano tłumaczenia KJV, było to dla nich bardzo ważne, by umieścić tam słowo ’kościół’, ponieważ nad Kościołem mieli oni władzę. Dlatego król Jakub wydał 15 dokładnych rozporządzeń, jeśli chodzi o tłumaczenie. Jedno z tych rozporządzeń (numer 3) mówiło, że ta Biblia ma zachować słowo ’kościół’ w tłumaczeniu i nie może być ono zamienione na ’zgromadzenie’. Taki był jego szczególny nakaz. Nie posiada on władzy nad zgromadzeniem (ludzi), natomiast posiada władzę nad kościołem (fizycznym budynkiem).

Tak więc widzicie, że nie chciał on, by słowo ’zgromadzenie’ miało cokolwiek wspólnego z oryginalnym znaczeniem tego słowa z Tanaku, które też oznaczało społeczność. Wynika z tego, że znał on oryginalne znaczenie, ale nie chciał go tam używać, by zachować sobie w ten sposób kontrolę nad ’kościołem’. Tak na marginesie dodam, że król Jakub był takim ego-maniakiem, że Księgę Ya’akoba (Jakuba – ang. Jacob) zmienił na Księgę Jakuba (ang. James), na swoją cześć. Niestety w języku polskim tej zamiany nie widać, gdyż oba imiona Jacob oraz James odpowiadają polskiemu Jakubowi. Ya’akob nie oznacza Jakub – to imię powinno być transliterowane jako „Jacob”. Ya’akob w Tanaku (ST) nigdy nie jest tłumaczone jako James. Ani razu. Sprawdźcie sami w greckiej interlinii: Grecka Interlinia

Widzimy, że w Heb 2:12 Paweł cytuje słowo w słowo Pslam 22:23. Słowo ’zgromadzenie’ w języku greckim to ’ekklesia’. Ale ponieważ król Jakub zabronił zamieniania tego greckiego słowa na ’zgromadzenie’ (które jest prawidłową interpretacją), zostało ono więc zamienione słowem, które ma zupełnie inne znaczenie. Każdym razem, gdy słowo ekklesia jest użyte w NT, nigdy nie oznacza ono ’kościoła pogan’.

A co z Septuagintą, greckim tłumaczeniem Tanaku? Uczeni zgadzają się, że Septuaginta była przetłumaczona z hebrajskiego około 280 roku p.n.e. Przypominacie sobie, jak mówiłem wam, że hebrajskie słowo na zgromadzenie to słowo Kahal? W Tanaku znajdujemy to słowo użyte ponad 100 razy i zawsze jest tłumaczone jako zgromadzenie, społeczność (numer Stronga 8230). Ale najbardziej interesującą rzeczą jest to, że zawsze odnosi się do Izraela… nigdy do pogan. Gdy więc tłumacze greckiej Septuaginty (Starego Testamentu) potrzebowali słowa na hebrajskie ’kahal’ – oznaczającego zgromadzenie, społeczność Izraela – to zgadnijcie jakiego greckiego słowa używali… tak, macie rację ’ekklesia’.

W takim świetle, pawłowe określenie kahal/ekklesia Izraela przy Górze Synaj, pasuje jak ulał. W Piśmie nie ma takiego bytu jak „kościół”. Łatwo dostrzec, że to, co się dzieje, to TEOLOGIA ZAMIANY, dokonana przez antysemicki, pogański „Kościół” utworzony przez Konstantyna i wspierany przez tak zwanych Reformatorów.

Jahwe miał zawsze tylko jedną oblubienicę, a jej imię brzmi Izrael. To dlatego Jaszua tak wyraźnie to podkreśla:

Mat 15:24
A On, odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela.

Pytanie brzmi – „Kim jest Izrael?” Oraz ważniejsze: czy dołączyłeś do niego? Czy też dalej zamierzasz „bawić się w kościół”?

Rozumiejąc to teraz, nadszedł czas, by zająć się czynami i doktrynami Nikolaitów. Pokażę wam teraz, że ci Nikolaici to „Kościół”, a także każdy system religijny, pod jaki daje się podporządkować człowiek. Czy wiecie co znaczy słowo ’religia’?

Słownik Webstera odnajduje to słowo w starym łacińskim słowie religio, oznaczającym „tabu, powściągliwość”. Głębsze badania pokazują, że słowo to pochodzi od dwóch słów re oraz ligare. Re jest przedrostkiem oznaczającym „powrócić”, a ligare oznacza „przywiązywać”; czyli innymi słowy jest to „powrót do niewoli”. Religia jest tym, co dzieje się, gdy człowiek wywyższa swe własne przykazania i tradycje ponad Torę Jahwe. Potem podporządkowuje sobie innych do tych ludzkich reguł i zasad.

A co ze słowem rząd (ang. government)? Każdy kościół czy religia ma swój własny rodzaj ’rządu’. Niektórzy nawet nazywają ich ’CIAŁO RZĄDZĄCE’. Ale czy wiemy tak naprawdę, co to oznacza? Rząd pochodzi od łacińskiego Gubenare (govern – rządzić), które oznacza kierować lub kontrolować, oraz Mente (ment) – umysł. Literalnie „kontroler umysłu”.

Korzystałem ze źródła: Uniwersytet Notre Dame, Słownik Łaciński

Gdy zatem poddamy się jakiejkolwiek władzy kościelnej lub ciału rządzącemu, to literalnie pozwalamy im kierować i kontrolować nasze umysły.

„Człowiek nie ma prawa na rozwijanie swego własnego umysłu. Ten rodzaj liberalnej orientacji ma ogromne niebezpieczeństwa. Musimy elektrycznie kontrolować umysły. Pewnego dnia armie i generałowie będą sterowani poprzez elektryczne stymulowanie mózgu.”

– U.S. government mind manipulator, Dr. Jose Delgado, Congressional Record, No. 262E, Vol. 118, 1974.

Jahwe nigdy nie zamierzał byśmy mieli nad sobą ’władze’. On miał być naszym przywódcą i naszym Ojcem. Ponieważ jedynie On jest kochający i sprawiedliwy. Ale Izrael zechciał mieć króla, by byli jak wszystkie inne narody. I kogo sobie wybrali? Saula – złego króla Izraela.

Aby zrozumieć kim są ci Nikolaici, najpierw musimy zrozumieć jakie zdanie miał Mesjasz Jaszua o ludzkim rządzeniu samymi sobą.

Mar 10:35-45
Wówczas podeszli do Niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, i powiedzieli: Nauczycielu, chcemy, abyś nam spełnił to, o co Cię poprosimy. A On ich zapytał: Co chcecie, abym wam spełnił? Oni zaś powiedzieli: Daj nam to, abyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po Twojej prawicy, a jeden po Twojej lewicy. A Jezus im powiedział: Nie jesteście świadomi, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja piję, lub być ochrzczeni chrztem, którym Ja jestem chrzczony? Odpowiedzieli Mu: Możemy. Wtedy Jezus im powiedział: Kielich, który Ja piję, będziecie pić, i chrztem, którym jestem chrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Jednak siedzieć po mojej prawicy lub lewicy, nie moją rzeczą jest dać; lecz (będzie to dane) tym, którym zostało przygotowane. Gdy to usłyszało dziesięciu, zaczęło się oburzać na Jakuba i Jana. Lecz Jezus przywołał ich i powiedział: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za przywódców narodów, podporządkowują je, a ich wielcy tyranizują je. Nie tak ma być między wami, lecz kto między wami chciałby być wielki, niech będzie waszym sługą. I kto między wami chciałby być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoją duszę na okup za wielu.

Mat 20:20-28
Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza wraz ze swoimi synami, pokłoniła się i poprosiła Go o coś. On zaś zapytał ją: Czego chcesz? Odpowiedziała: Powiedz, aby w Twoim Królestwie ci dwaj moi synowie zasiedli jeden po Twojej prawej, a drugi po Twojej pomyślnej stronie. Jezus odpowiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? Mówią Mu: Możemy. A On im na to: Mój kielich wprawdzie pić będziecie, jednak zasiąść po mojej prawej lub po pomyślnej stronie — nie moje to jest dać, lecz tym, którym zostało to przygotowane przez mojego Ojca. Gdy usłyszało to dziesięciu, oburzyło się na dwóch braci. Jezus jednak przywołał ich i powiedział: Wiecie, że władcy narodów podporządkowują je i wielcy tyranizują je. Nie tak będzie u was, lecz ktokolwiek wśród was chciałby stać się wielki, niech będzie waszym usługującym. I ktokolwiek wśród was chciałby być pierwszy, niech będzie waszym sługą. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służył i oddał swoje życie na okup za wielu.

Zauważcie tutaj coś… w każdym opisie mamy Jakuba i Jana pragnących znaleźć się po prawej i po lewej ręce Jaszua. Ale dlaczego Mesjasz i cała reszta grupy tak się na to burzyli? To proste… jeśli Jakub i Jan zajmą prawą i lewą rękę Mesjasza, to co pozostanie? Prawa i lewa ręka Jakuba i Jana… Chcą stworzyć piramidę władzy. A Mesjasz oznajmuje: „O nie, w moim królestwie największy nie będzie przywódcą ciała kierowniczego, lecz będzie sługą.” I mówi dalej, że poganie ustanawiają sobie kontrolerów (np. rządy) i panów nad sobą… „ale nie tak ma być między nami”.

Łuk 9:48
I powiedział do nich: Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy pośród was wszystkich, ten jest wielki.

Łuk 22:24-27
Powstał też spór między nimi o to, kto z nich zdaje się być większy. On zaś powiedział im: Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy nazywani są dobroczyńcami. Wy jednak nie w ten sposób, ale większy wśród was, niech się staje jak młodszy, a przełożony jak usługujący. Kto bowiem jest większy? Czy ten, kto spoczywa przy stole, czy też ten, kto usługuje? Czy nie ten, kto spoczywa przy stole? Ja jednak jestem pośród was jak ten, kto usługuje.

Jaszua instruuje nas, że mamy być sługami, a nie panującymi – tak samo nie mamy być panowani przez innych ludzi.

Mat 23:8-10
Wy natomiast nie bądźcie nazywani Rabbi, gdyż Nauczyciel wasz jest jeden, a wy wszyscy jesteście braćmi. (Nikogo) też na ziemi nie nazywajcie swoim ojcem; gdyż Ojciec wasz jest jeden, (Ten), który jest w niebie. Ani nie bądźcie nazywani mistrzami, gdyż Mistrz wasz jest jeden – Chrystus.

Dlaczego Mesjasz miałby nam mówić, by nie nazywać nikogo z ludzi Rabbi? Czyż Rabbi nie oznacza ’nauczyciela’? Odpowiedź brzmi: nie. Zdaję sobie sprawę, że doszło do tego, iż obecnie tak to właśnie znaczy, nauczyciel, ale rdzeniem słowa Rabbi jest ’Rab’ lub ’Rabbah’, które oznacza wywyższony, spotęgowany lub wielki. Gdy po hebrajsku mówimy dziękuję, wypowiadamy ’toda’, lecz gdy chcemy powiedzieć dziękuję wielce (bardzo), to mówimy ’toda rabbah’ (tav-waw-dalet-hej-resz-beit-hej). Ostatni dzień święta Sukkot nazywa się Ostatni Wielki Dzień – Hoshana Rabbah (co tak naprawdę oznacza Wielkie Zbawienie). W każdym razie, musicie już wiedzieć, że Rabbah oznacza ’Wielki’, a Rabbi oznacza ’Ktoś Wielki’.

Jaszua jest Rabbi lub Rabbuni, ’Kimś Wielkim lub Wyniesionym’, lecz nikt inny. To dlatego powiedział, żebyśmy nikogo nie nazywali Rabbi. Z tego samego powodu mamy nikogo nie nazywać ’Ojcem’, gdyż tylko sam Jahwe jest Avinu (Ojcem). Nikogo nie nazywajcie mistrzem lub wielebnym (co oznacza ’ktoś czczony’)… dlaczego? Ponieważ są to tytuły wywyższenia, a my mamy nie być panowani przez innych ludzi… lecz tylko przez Jahwe i Jego Mesjasza.

Nie ma nic złego w nazywaniu kogoś ’nauczycielem’. Problem dotyczył podporządkowywania siebie pod panowanie innego człowieka, tak jak podporządkowujemy się Jahwe. To dlatego mamy nie nazywać nikogo Rabbi (Ktoś Wielki), Ojcze (tylko Jahwe jest naszym Ojcem), Wielebnym (Ktoś Czczony). Gdyby Jaszua mówił, by nikogo nie nazywać nauczycielem, to przeczyłby samemu sobie w Janie 3:10, gdzie mówi do Nikodema: „Ty jesteś takim nauczycielem Izraela i tego nie wiesz?”

Istnieje hebrajskie słowo na nauczyciela, to słowo to ’moreh’. Góra Moria (Moreh-Jah) jest „górą, na której Jahwe będzie naszym nauczycielem.” Mieć nauczyciela czy ’moreh’ jest całkiem w porządku. Jednak Rabbi wiąże się z podporządkowywaniem się siebie komuś innemu, innemu człowiekowi, jako ’Mistrzowi’ lub ’Komuś Wielkiemu’. Mamy jednego Pasterza i my wszyscy jesteśmy Jego owcami.

Efez 5:21-25
W bojaźni Boga bądźcie posłuszni jedni drugim. Żony, bądźcie posłuszne swoim mężom jak Jahwe. Bo mąż jest głową żony, jak i Mesjasz głową Zgromadzenia. On też jest zbawicielem ciała. Lecz jak Zgromadzenie jest we wszystkim posłuszne Mesjaszowi, tak i żony powinny być swoim mężom. Mężowie, miłujcie wasze żony, jak i Mesjasz umiłował Zgromadzenie oraz wydał za nie samego siebie.

1 Kor 11:1-3
Stawajcie się moimi naśladowcami, tak jak i ja Mesjasza. Ale pochwalam was, bracia, że pamiętacie wszystkie moje sprawy, tak jak wam przykazałem oraz zatrzymujecie nauki. I chcę abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Mesjasz, a głową niewiasty mąż, a głową Mesjasza Bóg.

Oto twoja jedyna, autoryzowana przez Pismo, linia autorytetu. Żony z mężami opiekują się rodzinami. Mąż jest nad żoną (w miłości), Mesjasz jest nad mężem, a Jahwe jest nad wszystkimi. To wszystko. Żadnych wielebnych, diakonów, starszych, rabbinów, i żadnej ’władzy kościelnej’ czy też ’ciała kierowniczego’. Te rzeczy nie są biblijne. Kropka.

Mając teraz to wszystko na uwadze, przypatrzmy się naszemu określeniu Nikolaici. Jak większość greckich i łacińskich słów, Nikolaici to połączenie kilku słów, Nico oraz Laitan. Nico pochodzi od Nike, skrzydlatej bogini potęgi i zwycięstwa. Forma męska Nico, Nicos stała się synonimem władzy i kontroli (panowania). Tak przy okazji, to stąd wywodzą się ulubione imiona greckie Nicole i Nicolas. Tak więc nico literalnie oznacza zwycięzcę, panującego, kontrolującego.

Laitan oznacza po prostu laików, czyli ’zwykłych ludzi’.

Czyli Nikolaici byli tymi, którzy panowali lub kontrolowali ludzi. Widać to wyraźnie w greckiej interlinii Objawienia 2:7 i 2:15.

http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/27/chapter/2/verse/7

http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/27/chapter/2/verse/15

Interesujący jest również fakt, że kiedy Jaszua mówi o ’przezwyciężaniu’, tłumacze na grecki zdecydowali się na użycie słowa ’nikao’. (Numer Stronga 3528. Nikao, nik-ah’-o od 3529; podbić, podporządkować (literalnie lub przenośnie): zwyciężyć, pokonać, przezwyciężyć, zdobyć zwycięstwo).

Tak więc, dość literalnie Nikolaici są tymi, którzy pokonali, kontrolują i panują nad ludźmi. Ponieważ jest to grupa ludzi – na przykład hierarchia kościelna – to pasuje przypisać im także tytuły, jak również czyny i doktryny tych religijnych organizacji, które mówią ludziom, co myśleć, w co wierzyć i gdzie dawać twoje ’dziesięciny’. Dotyczy to Rabinistycznego Judaizmu, Katolickiego i Protestanckiego chrześcijaństwa, Ciała Kierowniczego Towarzystwa Biblijnego Strażnica – Świadków Jehowy, a także Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, wraz z ich hierarchiami proroków, biskupów, starszych, itp. Nigdzie w Piśmie nie znajdujemy poparcia na taką ludzką religijną kontrolę.

Mam Mesjasza jako głowę, a On wykonuje wolę Ojca. Ja jestem nad swoją żoną i nad mym domem… mam Ducha Świętego – Ducha Jahwe, który wypisał Torę na moim sercu, oraz mam Pismo w ręku. To jet to Od-Nowione Przymierze, obiecane w Torze i potwierdzone przez Mesjasza. Modliłem się o mądrość, i zgodnie z Jakubem 1:5, On literalnie daje ją każdemu, kto prosi o mądrość. On nigdy nie planował dla nas siedzenia raz w tygodniu w ławkach (w czcigodnym dniu Słońca), by być karmionym czyimiś religijnymi tradycjami. On chce, byśmy Go szukali:

5 Mojż 4:29
Stamtąd będziesz szukał twego Boga Jahwe. A znajdziesz Go, jeżeli będziesz Go szukał całym sercem i całą duszą.

Jer 29:13
A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem.

Przyp 25:2
Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać.

Mat 7:7
Szukajcie, a znajdziecie…

tłumaczenie Bogusław Kluz

oryginał – http://www.koshermessiah.com/whoarethenicolaitans.htm

 

Post do pobrania w postaci pliku pdf – Kim są Nikolaici

Reklamy
 
 

otóż żadna! jest tylko jedna prawda !!! spisana w biblii dlatego ja nie jestem człowiekiem religijnym ale jestem człowiekiem pobożnym.werset Mat.10:26,27 spełnia się na naszych oczach. poznacie Prawdę a Prawda was wyzwoli.staniecie się ludżmi wolnymi.Będziecie oddawać cześć Bogu w duchu i w prawdzie. . Jeśli nie znasz Prawdy to pukajcie a wam otworzą to szukajcie a znajdziecie,a przede wszystkim czuwajcie. po ich uczynkach ich poznacie.Ksiądz ,pastor.dobre drzewo wydaje dobry owoc a złe drzewo zły owoc.

ŻYDZI TO NIE SEMICI LECZ CHAZARZY

 

„Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski” – tytuł książki Shlomo Sanda prowokuje. Prowokuje, dodajmy, skutecznie. Dzieło profesora historii powszechnej uniwersytetu w Tel Awiwie przez dziewiętnaście tygodni znajdowało się na czele rankingu najlepiej sprzedających się książek w Izraelu. Przychylność czytelników była spora. Proporcjonalna do niechęci ze strony izraelskiego środowiska naukowego.

Nic dziwnego. Sand demaskuje oficjalną izraelską historiografię, jako służącą legitymizacji fundamentów ideologicznych, na których wzniesiono współczesny Izrael.

Trójca Święta - mit czy rzeczywistość?

Mieczysław Pajewski


Uwagi o historii dogmatu

Do podstawowych dogmatów większości współczesnych kościołów chrześcijańskich należy dogmat o Trójcy Świętej.1 Chrześcijanie sprzeciwiający się temu dogmatowi należą do tak znikomej mniejszości, że w potocznym odczuciu dogmat ten ma mocne uzasadnienie biblijne. Czy tak jest w istocie?

Okazuje się jednak, że w Biblii nie znajdujemy takich wyrażeń jak "Trójca Święta", "Bóg w Trójcy Jedyny" czy "Trójjedyny Bóg". Niekończące się przez lata ludzkie spekulacje na temat Boga przysłoniły biblijną prawdę na ten temat. Wśród tych spekulacji największy posłuch znajduje doktryna, że Bóg jest trzema równymi lecz oddzielnymi i boskimi osobami Ojcem, Synem i Duchem Świętym - które w niezrozumiały dla człowieka sposób jakoś łączą się w jedno. Przy czym nie chodzi tu tylko o jedność myśli, działania, celu itd., ale o jedność w sensie cyfry.

Czy sprawdziłeś Czytelniku kiedykolwiek historię doktryny Trójcy? Czy sądzisz, że doktryna ta była wyznawana przez pierwotne chrześcijaństwo, przez chrześcijan opisanych w Biblii?

Ostatnie pokolenie /666/


    

Zjawiskiem, mającym duże znaczenie dla przyszłych wydarzeń jest tendencja do jednoczenia się, wyrażająca się w haśle "Europa bez granic". Świat musi się zjednoczyć tak, aby gdy przyjdzie antychryst, granice między państwami były pozacierane. Nie można bowiem rządzić światem podzielonym wieloma granicami. Wtedy pojawi się człowiek, który zaimponuje wszystkim swoim geniuszem. Oczy całego świata zwrócą się na niego. Ludzie powiedzą - o tak, ten człowiek swoim programem, swoimi radami, jest w stanie wyprowadzić świat z problemów. Ludzkość nie będzie świadoma, że ten człowiek pojawił się z inspiracji piekła, jak gdyby został nasłany przez samego szatana. To właśnie będzie ktoś, kogo Biblia nazywa antychrystem.